.

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu dLK Banking Law Challenge 2017!

Przeprowadź analizę zagadnienia, uargumentuj postawione tezy i zdobądź nagrodę pieniężną oraz płatny staż w Kancelarii dLK!

Zostań doradcą banku przy wdrożeniu nowej usługi jako prawnik Kancelarii.

Do udziału w konkursie zapraszamy:
§ studentów studiów magisterskich lub doktoranckich na kierunku prawo
§ absolwentów prawa do trzech lat po studiach (w tym aplikantów radcowskich i adwokackich).

Na zgłoszenia z rozwiązanym kazusem czekamy do 31 maja 2017 r.

Więcej informacji, zadanie konkursowe oraz regulamin znajdziecie na stronie: www.dlklegal.com/2017

KAZUS-2017

Regulamin-konkursu-2017

.

W dniach 24-26 kwietnia 2017 roku w budynkach Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Konferencja Lotnicza 2017. Projekt organizowany wspólnie z Euroavia Rzeszów składał się z trzech części: warsztatów technicznych, warsztatów prawniczych a także V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych. Przedsięwzięcie stanowiło miejsce do dyskusji, wymiany wiedzy oraz doświadczeń dwóch środowisk akademickich: środowiska technicznego skupionego wokół lotnictwa i kosmonautyki a także środowiska prawniczego.

Warsztaty prawnicze miały miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego i skupiły się wokół dwóch zagadnień: roszczeń odszkodowawczych w lotnictwie cywilnym oraz praw pasażerów. 

W tym samym czasie w budynku Politechniki Rzeszowskiej odbyły się warsztaty techniczne, które dotyczyły takich zagadnień jak: zgłaszania zdarzeń lotniczych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Podejmowały tematykę kontroli lotów, symulacji samolotu w przestrzeni wirtualnej za pomocą oprogramowania X-plane. Studenci mieli również okazję omówić i zobaczyć proces powstawania innowacyjnych projektów realizowanych przez Centrum Badań Kosmicznych Państwowej Akademii Nauk na podstawie projektów „Lemur” oraz „Packmoon”. Warsztaty zakończyły się prelegkcją na temat Ekologicznych napędów rakietowych wykorzystywanych do małych rakiet nośnych.

Podsumowanie warsztatów stanowiła V Ogólnopolska Konferencja Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych. Podczas niej poruszone zostały takie zagadnienia jak: prawo konkurencji w sektorze lotniczym i kosmicznym, prawne aspekty przestrzeni kosmicznej, ochrona środowiska w sektorze lotniczym i kosmicznym, bezpieczeństwo w ruchu lotniczym i kosmicznym, odszkodowania lotnicze, bezzałogowe statki powietrzne w polskim prawie, technologie lotnicze i kosmiczne, niekonwencjonalne systemy w lotnictwie, a także techniczne aspekty bezpieczeństwa w lotnictwie.

Niewątpliwym sukcesem Konferencji była obecność przedstawicieli z Uniwersytetu McGilla w Montrealu oraz Uniwersytetu w Londynie.

Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie Partnerów i Sponsorów Konferencji. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej zorganizowania a także wszystkim osobom, które przez te trzy dni uczestniczyli w wydarzeniach wchodzących w skład Konferencji Lotniczej 2017.

 

Partnerzy Konferencji Lotniczej 2017:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; 

Urząd Miasta Rzeszowa; 

 

Instytucje wspierające: 

Uniwersytet Rzeszowski:  

– prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego; 

– dr hab. Wojciech Walat, prof. UR – Prorektor ds. Studenckich i Kształecenia UR; 

– prof. dr hab. Marek Koziorowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR; 

– dr hab. Elżebieta Feret, prof. UR – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UR; 

 

Politechnika Rzeszowska:

– prof. dr hab. inż Tadeusz Markowski – Rektor Politechniki Rzeszowskiej; 

– dr hab. inż Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Prorektor ds. Kształcenia PRz; 

 

McGill University;  

University of London;  

Jeppesen Poland Sp. z o. o.; 

Hotel Ambasadorski w Rzeszowie;  

Restauracja Sabatini w Rzeszowie;  

Nasza Drukarnia; 

 

Partnerzy Grupy Lokalnej ELSA Rzeszów: 

Izba Komornicza w Rzeszowie; 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie;  

Kancelaria Prawna Lex Control Adwokaci & Radcy Prawni; 

KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni;  

 

Patronat Honorowy nad Konferencją Lotniczą 2017 objęli: 

Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart; 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl; 

Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski;  

Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc;  

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywlinego Pan Piotr Samson; 

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Pan Piotr Suszyński 

Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza Pan Marek Darecki; 

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek;

Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski; 

 

.


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów po raz pierwszy w swojej 21–letniej działalności zorganizowało międzynarodowy zjazd ELSA the International Presidents’ Meeting Arłamów 2017. Spotkanie odbyło się w dniach 13-15 lutego  w Rzeszowie oraz 15-19 lutego 2017 r. w Hotelu Arłamów w Arłamowie.

The International Presidents’ Meeting jest to zjazd prezesów grup narodowych i lokalnych ELSA odbywający się 2 razy do roku.  W spotkaniu uczestniczyło 63 przedstawicieli z krajów takich jak Niemcy, Czechy, Belgia, Azerbejdżan czy Rumunia. Podczas dwu dniowego pobytu w Rzeszowie uczestnicy mieli okazję zwiedzić rynek, odwiedzić zamek w Łańcucie oraz zasmakować tradycyjnych polskich potraw. Następnie wszyscy goście przenieśli się do Hotelu Arłamów, gdzie przez 5 kolejnych dni brali udział w warsztatach i obradach plenarnych. Podczas zjazdu została przedstawiona obecna sytuacja ELSA International i Grup Narodowych ELSA, a także zostały omówione plany działalności na najbliższe miesiące. Ponadto, uczestnicy brali udział w bogatym programie socjalnym przygotowanym przez ELSA Rzeszów m.in. kolacji w drewnianej karczmie, w której były serwowane tradycyjne potrawy przy polskiej góralskiej muzyce oraz wspólnej integracji z przedstawicielami ELSA Poland biorącymi udział w ELSA Winter PARTY w Polańczyku. Podsumowaniem zjazdu była oficjalna Gala odbywająca się w Hotelu Arłamów. Wzięli w niej udział nie uczestnicy the International Presidents’ Meeting i ELSA Winter Party ale również przedstawiciele Partnerów ELSA Rzeszów i instytucji wspierających, a także Seniorzy ELSA Poland.

Organizacja tak dużego i prestiżowego projektu nie była by możliwa bez wsparcia Partnerów.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc i Burmistrz miasta Ustrzyki Dolne Bartosz Romowicz.

 

.

Szanowni Państwo!
W imieniu Rady Izby Komorniczej w Rzeszowie uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Komornicza w Warszawie postanowiła ogłosić III edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego. Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2015/2016.
Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 października 2016 r. W ramach Konkursu przewidziane zostały nagrody pieniężne. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.komornik.pl http://www.komornik.pl/?p=5789

.

konf2016logo

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Konkursie na Wystąpienie podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016r. na Uniwersytecie Rzeszowskim!

Konkurs skierowany jest do studentów prawa wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych w Polsce oraz magistrów prawa do dwóch lat po ukończeniu studiów. Głównym zadaniem uczestników jest przygotowanie referatu związanego z jednym z przedstawionych przez organizatorów tematów:
 1. Regulacje prawne dotyczące statków bezzałogowych. Odpowiedzialność prawna właściciela. Możliwości zastosowania statków bezzałogowych w przemyśle lotniczym.
 2. Obsługa naziemna lotnisk. Problem odpowiedzialności personelu naziemnego za spowodowanie katastrofy lotniczej.
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem portów lotniczych.
 4. Nowe problemy prawa kosmicznego (turystyka kosmiczna, stacje kosmiczne, problem śmieci w kosmosie).
 5. Ochrona środowiska a transport lotniczy.
 6. Ochrona patentowa nowych wynalazków przemysłu lotniczego.
 7. Prawa pasażera w świetle regulacji prawa międzynarodowego i unijnego.
 8. Skutki terroryzmu lotniczego.

Jury konkursowe wyłania najlepszą pracę, która zostanie wygłoszona podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych, a także zamieszczona w publikacji pokonferencyjnej.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym w pliku o  formacie PDF prosimy nadsyłać na adres
zapisy@rzeszow.elsa.org.pl do dnia 29 marca 2016 roku.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Życzymy powodzenia!

.

PiM2016plakatEuropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów, ma zaszczyt zaprosić
do udziału w Konferencji Prawno – Medycznej, która odbędzie się w dniach 1-2 marca 2016 roku.

To dwudniowe spotkanie zgromadzi wielu znakomitych prelegentów świata medycyny i prawa. Zaprezentują oni swoje stanowiska, jak również wymienią swoje poglądy w zakresie prawa międzynarodowego, unijnego, karego, ale także praw pacjentów, odpowiedzialności lekarzy oraz poszanowania ludzkiej godności i intymności.

Wstępem do Głównej Konferencji będzie „Panel Przedkonferencyjny” który rozpocznie się
1 marca o godzinie 16:00 w Auli 167 Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Budynek A0) przy ul. Stanisława Pigonia 1. Poruszy on następujące zagadnienia:

 • klauzuli sumienia w zawodzie lekarza;
 • kwestii prawnych przy udostepnieniu dokumentacji medycznej;
 • praw pacjenta do świadczeń w Unii Europejskiej;
 • praw pacjenta do poszanowania intymności i godności osobistej;

Wnioski wyciągnięte z omówienia wyżej wymienionych zagadnień będą doskonałą okazją do kontynuacji dyskusji podczas Głównej Konferencji, która odbędzie się 2 marca 2016 roku w Dużej Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Budynek A0) przy ul. Stanisława Pigonia 1.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00 od rejestracji uczestników i będzie podzielona na trzy panele tematyczne:

 • wykonywanie zawodu i odpowiedzialność zawodowa lekarza;
 • prawo do świadczeń;
 • prawo farmaceutyczne oraz refundacja leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

Więcej informacji o Konferencji Prawno – Medycznej znajdą Państwo na stronie Konferencji
oraz na wydarzeniu na Facebooku

Udział w wydarzeniu będzie potwierdzony certyfikatem.

.

plakat LKK

Chcesz sprawdzić swoje zdolności oratorskie? Jesteś aktywną osobą która lubi nowe wyzwania? Chcesz zostać Ogólnopolskim Mistrzem Krasomówstwa?

Weź udział w Jubileuszowej XX edycji Lokalnego Konkursu Krasomówczego która odbędzie się 9 marca 2016 roku o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Rzeszowie (Plac Śreniawitów 3 – zamek).

 

Pobrany i wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy o przesłanie do DNIA 29 LUTEGO na adres: zapisy@rzeszow.elsa.org.pl

Konkurs polega na wygłoszeniu 10 – minutowej mowy końcowej przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występują parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawą wystąpień są wylosowane wcześniej kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego lub administracyjnego, przygotowane na podstawie spraw sądowych. Każda strona ma prawo do 3 – minutowej repliki.

Wystąpienia uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury, w skład którego wchodzić będzie rzeszowska palestra oraz kadra naukowa. Nagrodą w Konkursie jest udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się we Wrocławiu. Na zwycięzców czekają również nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów konkursu.

Podsumowując, jeżeli chcesz poszerzyć swoje umiejętności w zakresie retoryki, wystąpień publicznych, autoprezentacji, zdobyć doświadczenie w płynnym posługiwaniu się słowem prawniczym, logiczną argumentacją a przede wszystkim zabłysnąć swoją prawniczą wiedzą – ten Konkurs jest idealną okazją dla Ciebie.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Konkursu i wydarzeniu na Facebooku

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Formularz zgłoszeniowy: http://rzeszow.elsa.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Formularz_zgloszeniowy_LKK.docx

.

W najbliższy piątek 11 grudnia o godzinie 17:00 w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie (s. 218, Pl. Śreniawitów 3) odbędzie się Symulacja Rozprawy Sądowej. W role procesowe, strony procesu jak i świadków wcielą się UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 17 w Rzeszowie. Projekt opiera się na autentycznych aktach sprawy z zakresu prawa karnego i dotyczy art. 177 § 2 k. k. tj. spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 🙂

A tak było rok temu:

12366586_928259240556437_13897968_n

.

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Lotnictwa EUROAVIA Rzeszów zapraszają do wzięcia udziału w wykładzie otwartym z dr hab. Małgorzatą Polkowską i prof. Ramem Jakhu z Uniwersytetu McGilla w Montrealu, który odbędzie się 24 listopada b. r. o godzinie 10:00 w Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej (budynek A0) przy ul. Stanisława Pigonia 1 w Rzeszowie. Wykład jest połączony z inauguracją działania rzeszowskiego oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej.

Do Rzeszowa przybędzie prof. Ram Jakhu wybitny specjalista w dziedzinie międzynarodowego prawa kosmicznego, pracownik naukowy w Instytucie Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu McGilla w Montrealu, a także dr hab. Małgorzata Polkowska. Ekspert związany z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, zajmująca się badaniami z zakresu prawa lotniczego i kosmicznego. Obecnie jest Stałym Przedstawicielem Polski w Radzie ICAO (International Civil Aviation Organization) – organizacji odpowiedzialnej za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego.

Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej z aktualnymi problemami i kierunkiem rozwoju prawa kosmicznego na arenie międzynarodowej. Ukazanie im drogi rozwoju i możliwości jakie stoją przed nimi wraz z otwarciem rzeszowskiego oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Rzeszowa.

Wspiera nas: Urząd Miasta Rzeszowa.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny

Newsletter

@

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów.
Wszystkie prawa zastrzeżone.