.


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów po raz pierwszy w swojej 21–letniej działalności zorganizowało międzynarodowy zjazd ELSA the International Presidents’ Meeting Arłamów 2017. Spotkanie odbyło się w dniach 13-15 lutego  w Rzeszowie oraz 15-19 lutego 2017 r. w Hotelu Arłamów w Arłamowie.

The International Presidents’ Meeting jest to zjazd prezesów grup narodowych i lokalnych ELSA odbywający się 2 razy do roku.  W spotkaniu uczestniczyło 63 przedstawicieli z krajów takich jak Niemcy, Czechy, Belgia, Azerbejdżan czy Rumunia. Podczas dwu dniowego pobytu w Rzeszowie uczestnicy mieli okazję zwiedzić rynek, odwiedzić zamek w Łańcucie oraz zasmakować tradycyjnych polskich potraw. Następnie wszyscy goście przenieśli się do Hotelu Arłamów, gdzie przez 5 kolejnych dni brali udział w warsztatach i obradach plenarnych. Podczas zjazdu została przedstawiona obecna sytuacja ELSA International i Grup Narodowych ELSA, a także zostały omówione plany działalności na najbliższe miesiące. Ponadto, uczestnicy brali udział w bogatym programie socjalnym przygotowanym przez ELSA Rzeszów m.in. kolacji w drewnianej karczmie, w której były serwowane tradycyjne potrawy przy polskiej góralskiej muzyce oraz wspólnej integracji z przedstawicielami ELSA Poland biorącymi udział w ELSA Winter PARTY w Polańczyku. Podsumowaniem zjazdu była oficjalna Gala odbywająca się w Hotelu Arłamów. Wzięli w niej udział nie uczestnicy the International Presidents’ Meeting i ELSA Winter Party ale również przedstawiciele Partnerów ELSA Rzeszów i instytucji wspierających, a także Seniorzy ELSA Poland.

Organizacja tak dużego i prestiżowego projektu nie była by możliwa bez wsparcia Partnerów.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc i Burmistrz miasta Ustrzyki Dolne Bartosz Romowicz.

 

.

Szanowni Państwo!
W imieniu Rady Izby Komorniczej w Rzeszowie uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Komornicza w Warszawie postanowiła ogłosić III edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego. Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2015/2016.
Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 października 2016 r. W ramach Konkursu przewidziane zostały nagrody pieniężne. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.komornik.pl http://www.komornik.pl/?p=5789

.

konf2016logo

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Konkursie na Wystąpienie podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016r. na Uniwersytecie Rzeszowskim!

Konkurs skierowany jest do studentów prawa wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych w Polsce oraz magistrów prawa do dwóch lat po ukończeniu studiów. Głównym zadaniem uczestników jest przygotowanie referatu związanego z jednym z przedstawionych przez organizatorów tematów:
 1. Regulacje prawne dotyczące statków bezzałogowych. Odpowiedzialność prawna właściciela. Możliwości zastosowania statków bezzałogowych w przemyśle lotniczym.
 2. Obsługa naziemna lotnisk. Problem odpowiedzialności personelu naziemnego za spowodowanie katastrofy lotniczej.
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem portów lotniczych.
 4. Nowe problemy prawa kosmicznego (turystyka kosmiczna, stacje kosmiczne, problem śmieci w kosmosie).
 5. Ochrona środowiska a transport lotniczy.
 6. Ochrona patentowa nowych wynalazków przemysłu lotniczego.
 7. Prawa pasażera w świetle regulacji prawa międzynarodowego i unijnego.
 8. Skutki terroryzmu lotniczego.

Jury konkursowe wyłania najlepszą pracę, która zostanie wygłoszona podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych, a także zamieszczona w publikacji pokonferencyjnej.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym w pliku o  formacie PDF prosimy nadsyłać na adres
zapisy@rzeszow.elsa.org.pl do dnia 29 marca 2016 roku.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Życzymy powodzenia!

.

PiM2016plakatEuropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów, ma zaszczyt zaprosić
do udziału w Konferencji Prawno – Medycznej, która odbędzie się w dniach 1-2 marca 2016 roku.

To dwudniowe spotkanie zgromadzi wielu znakomitych prelegentów świata medycyny i prawa. Zaprezentują oni swoje stanowiska, jak również wymienią swoje poglądy w zakresie prawa międzynarodowego, unijnego, karego, ale także praw pacjentów, odpowiedzialności lekarzy oraz poszanowania ludzkiej godności i intymności.

Wstępem do Głównej Konferencji będzie „Panel Przedkonferencyjny” który rozpocznie się
1 marca o godzinie 16:00 w Auli 167 Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Budynek A0) przy ul. Stanisława Pigonia 1. Poruszy on następujące zagadnienia:

 • klauzuli sumienia w zawodzie lekarza;
 • kwestii prawnych przy udostepnieniu dokumentacji medycznej;
 • praw pacjenta do świadczeń w Unii Europejskiej;
 • praw pacjenta do poszanowania intymności i godności osobistej;

Wnioski wyciągnięte z omówienia wyżej wymienionych zagadnień będą doskonałą okazją do kontynuacji dyskusji podczas Głównej Konferencji, która odbędzie się 2 marca 2016 roku w Dużej Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Budynek A0) przy ul. Stanisława Pigonia 1.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00 od rejestracji uczestników i będzie podzielona na trzy panele tematyczne:

 • wykonywanie zawodu i odpowiedzialność zawodowa lekarza;
 • prawo do świadczeń;
 • prawo farmaceutyczne oraz refundacja leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

Więcej informacji o Konferencji Prawno – Medycznej znajdą Państwo na stronie Konferencji
oraz na wydarzeniu na Facebooku

Udział w wydarzeniu będzie potwierdzony certyfikatem.

.

plakat LKK

Chcesz sprawdzić swoje zdolności oratorskie? Jesteś aktywną osobą która lubi nowe wyzwania? Chcesz zostać Ogólnopolskim Mistrzem Krasomówstwa?

Weź udział w Jubileuszowej XX edycji Lokalnego Konkursu Krasomówczego która odbędzie się 9 marca 2016 roku o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Rzeszowie (Plac Śreniawitów 3 – zamek).

 

Pobrany i wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy o przesłanie do DNIA 29 LUTEGO na adres: zapisy@rzeszow.elsa.org.pl

Konkurs polega na wygłoszeniu 10 – minutowej mowy końcowej przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występują parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawą wystąpień są wylosowane wcześniej kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego lub administracyjnego, przygotowane na podstawie spraw sądowych. Każda strona ma prawo do 3 – minutowej repliki.

Wystąpienia uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury, w skład którego wchodzić będzie rzeszowska palestra oraz kadra naukowa. Nagrodą w Konkursie jest udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się we Wrocławiu. Na zwycięzców czekają również nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów konkursu.

Podsumowując, jeżeli chcesz poszerzyć swoje umiejętności w zakresie retoryki, wystąpień publicznych, autoprezentacji, zdobyć doświadczenie w płynnym posługiwaniu się słowem prawniczym, logiczną argumentacją a przede wszystkim zabłysnąć swoją prawniczą wiedzą – ten Konkurs jest idealną okazją dla Ciebie.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Konkursu i wydarzeniu na Facebooku

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Formularz zgłoszeniowy: http://rzeszow.elsa.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Formularz_zgloszeniowy_LKK.docx

.

W najbliższy piątek 11 grudnia o godzinie 17:00 w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie (s. 218, Pl. Śreniawitów 3) odbędzie się Symulacja Rozprawy Sądowej. W role procesowe, strony procesu jak i świadków wcielą się UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 17 w Rzeszowie. Projekt opiera się na autentycznych aktach sprawy z zakresu prawa karnego i dotyczy art. 177 § 2 k. k. tj. spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 🙂

A tak było rok temu:

12366586_928259240556437_13897968_n

.

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Lotnictwa EUROAVIA Rzeszów zapraszają do wzięcia udziału w wykładzie otwartym z dr hab. Małgorzatą Polkowską i prof. Ramem Jakhu z Uniwersytetu McGilla w Montrealu, który odbędzie się 24 listopada b. r. o godzinie 10:00 w Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej (budynek A0) przy ul. Stanisława Pigonia 1 w Rzeszowie. Wykład jest połączony z inauguracją działania rzeszowskiego oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej.

Do Rzeszowa przybędzie prof. Ram Jakhu wybitny specjalista w dziedzinie międzynarodowego prawa kosmicznego, pracownik naukowy w Instytucie Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu McGilla w Montrealu, a także dr hab. Małgorzata Polkowska. Ekspert związany z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, zajmująca się badaniami z zakresu prawa lotniczego i kosmicznego. Obecnie jest Stałym Przedstawicielem Polski w Radzie ICAO (International Civil Aviation Organization) – organizacji odpowiedzialnej za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego.

Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej z aktualnymi problemami i kierunkiem rozwoju prawa kosmicznego na arenie międzynarodowej. Ukazanie im drogi rozwoju i możliwości jakie stoją przed nimi wraz z otwarciem rzeszowskiego oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Rzeszowa.

Wspiera nas: Urząd Miasta Rzeszowa.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny

.

Płatne praktyki i szansa na karierę w globalnej firmie doradczej – ruszają konkursy EY dla studentów.

Do 19 listopada można zgłaszać się do konkursów EYe on Tax i EY Financial Challenger. Mogą w nich wziąć udział studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i prawniczych a także wszyscy zainteresowani wiedzą z zakresu podatków lub doradztwa transakcyjnego. Nagrodami w konkursie są płatne praktyki, vouchery na szkolenia oraz nagrody pieniężne.

W każdym z konkursów mogą wziąć udział 3- lub 4-osobowe drużyny. Zarówno EYe on Tax jak i EY Financial Challenger składają się z trzech etapów, podczas których uczestnicy rozwiązują zadania w oparciu o konkretne przypadki, z którymi
na co dzień borykają się przedsiębiorcy. To, co decyduje o zwycięstwie to wiedza, praca zespołowa i skuteczna komunikacja w grupie.
Dla przyszłych podatkowców
Tegoroczna edycja konkursu EYe on Tax jest już 11. z rzędu. Konkurs skierowany jest głównie do studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych. Zespoły rozwiązują problemy z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Całość przebiega w trzech etapach: zadanie konkursowe przesłane drogą mailową, drugi etap w formie webcastu internetowego. Z kolei ścisły finał to symulacja rozprawy przed sądem administracyjnym z udziałem ekspertów podatkowych. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę w wysokości 24 tys. złotych, płatne praktyki w Dziale Doradztwa Podatkowego lub Prawnego EY, a także nagrody rzeczowe od partnerów konkursu: pozycje z literatury podatkowej oraz elektroniczne dostępy do wiedzy prawnej i gospodarczej. – Dzięki konkursowi można sprawdzić się w pracy grupowej – w czasie studiów nie zawsze jest ku temu okazja, natomiast w EYe on Tax zespół to klucz to sukcesu. Obok poszerzania wiedzy o podatkach, można także zobaczyć, jak obszerną dziedziną jest prawo podatkowe i nauczyć się pracy z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (ustaw, komentarzy, orzecznictwa, interpretacji podatkowych). Udział w konkursie skrócił mój proces rekrutacji na praktyki. Po kilku miesiącach zostałem pozytywnie oceniony, dzięki czemu pracuję teraz jako asystent – mówi Marcin Frejek z Działu Doradztwa Podatkowego EY. – Konkurs EYe on Tax jest na pewno okazją do sprawdzenia swoich możliwości i skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyczną, gdzie duch rywalizacji nie przeszkadza w nawiązywaniu przyjaźni. Z kolei dla nas jest to z kolei możliwość bezpośredniego poznania ludzi, którzy myślą o podatkach w kategoriach pasji, co może być ważnym atutem w trakcie rekrutacji – mówi Agnieszka Tałasiewicz, Partner Zarządzający kancelarią EY Law.
Fuzje i przejęcia w praktyce
Równocześnie startuje także 12. edycja EY Financial Challenger skierowanego do studentów zainteresowanych wycenami, fuzjami i przejęciami. – Udział w konkursie pozwolił mi przede wszystkim poszerzyć wiedzę teoretyczną o umiejętności praktyczne. Dzięki temu zrozumiałem jak bardzo różnią się zadania czekające mnie w przyszłej pracy zawodowej od klasycznych przykładów znanych z książek – mówi Michał Micek, finalista konkursu, obecnie pracownik Działu Audytu EY. Podobnie jak w przypadku EYe on Tax także tutaj drużyny muszą przejść przez trzy etapy: zadanie konkursowe online, studium przypadku – rozwiązanie i jego prezentację w jednym z sześciu miast oraz finał, podczas którego zespoły są zaangażowane w przeprowadzenie transakcji sprzedaży lub kupna spółki, wykonanie wyceny i przygotowanie odpowiednich analiz finansowych. Dużo emocji wzbudzają zawsze symulowane negocjacje i pytania ekspertów z EY oraz przedstawicieli funduszy Private Equity podczas rundy finałowej. Do zwycięskiej drużyny trafi 30 tys. złotych (druga z kolei otrzyma 10 tys. złotych), vouchery na szkolenia, czasowe dostępy elektroniczne do codziennej prasy oraz nagrody rzeczowe. Studenci będą mogli także odbyć płatne praktyki w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY.
Zgłoszenia można nadsyłać do 19 listopada.
Więcej informacji o konkursach na stronach:
www.ey.com.pl/EYe_on_Tax i www.ey.com.pl/Challenger

Partnerem konkursów są : EY Academy of Business i Wolters Kluwer
Patroni medialni: Absolvent.pl, Eurostudent.pl, KARIERAwFINANSACH.PL, Magiel, Manko, pracuj.pl, Rzeczpospolita, Trend.

.

Jesteś studentem IV lub V roku prawa? Marzysz o tym, żeby Twoja kariera nabrała tempa? Nie czekaj, aplikuj!

11999953_1134565346557178_1874051141_n

Newsletter

@

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów.
Wszystkie prawa zastrzeżone.