Konferencja 2013

 Logo Konferencja 2013

 

W dniach od 11-12 kwietnia 2013 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Aktualne problemy prawa lotniczego”. Organizatorami konferencji było Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów wspólnie ze Stowarzyszeniem EUROAVIA Rzeszów. Patronat nad konferencją objął Prezes ULC Piotr Ołowski. W spotkaniu udział wzięli studenci, nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z branży lotniczej, w szczególności z zakresu prawa lotniczego.

Konferencję otworzyli m.in. prof. Elżbieta Dynia z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Marek Orkisz, Rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy sesje, mianowicie: prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, prawa pasażera w świetle regulacji prawa międzynarodowego oraz ubezpieczenia użytkowników statków powietrznych i ośrodków kształcenia lotniczego.

Moderatorem pierwszej sesji dotyczącej bezpieczeństwa żeglugi powietrznej był prof. dr hab. Leonard Łukaszuk, autor wielu publikacji m.in. z zakresu prawa międzynarodowego, w tym lotniczego oraz kosmicznego. Ponadto w sesji głos zabrała dr Małgorzata Polkowska, Zastępca Dyrektora Biura Prezesa ULC, która wygłosiła referat na temat prac ICAO nad modernizacją systemu odpowiedzialności karnej w lotnictwie cywilnym. W swojej prezentacji zwróciła uwagę na praktyczną działalność ICAO w przedmiocie tworzenia prawa oraz wypracowywania międzynarodowego kompromisu w trakcie uzgadniania treści konwencji lotniczych.

Drugiego dnia w ramach IV sesji konferencji omówiono prawne aspekty użytkowania bezzałogowych cywilnych i państwowych statków powietrznych. Zaproszeni prelegenci przedstawili różne punkty widzenia na temat systemów bezzałogowych, klasyfikacji bezzałogowych statków powietrznych oraz problemy związane z opisaniem zagadnień z zakresu bezzałogowców w prawie lotniczym. Podczas tej sesji Urząd Lotnictwa Cywilnego reprezentował Paweł Szymański, przewodniczący powołanego przez Prezesa ULC Zespołu ds. bezzałogowych statków powietrznych. Pozostałe dwie sesje konferencji dotyczyły prawnych regulacji wprowadzania na rynek produktów lotniczych oraz globalizacji przemysłu lotniczego.

Prelegenci 2013
dr Tomasz Balcerzak
dr inż. pil. Jerzy Bakunowicz
mgr inż. Maciej Domiszewski
dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia
Antoni Gnot (WSK „PZL-Rzeszów” S.A.)
prof. dr hab. inż. Jan Gruszecki.
dr inż. Józef Grzybowski
mgr Łukasz Koba
mgr Kinga Kolasa-Sokołowska
dr Anna Konert
dr inż. Robert Konieczka
prof. dr hab. Leonard Łukaszuk
ppor. pil. mgr inż. Paweł Morgaś
dr hab. prof. UR Jan Olszewski
mgr Marcin Pączek
dr Małgorzata Polkowska
Andrzej Rybka
Paweł Szymański
mgr Paweł Szarama
mgr Jakub Sznajder
dr Marek Stus
dr hab. inż. prof. PRz Romana Śliwa
dr Grzegorz Zając

Pobierz: Program Konferencji 2013

Pobierz: Plakat Konferencji 2013

 

Partner strategiczny Konferencji:

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

Partnerzy:

Uniwersytet Rzeszowski
Stowarzyszenie Konsumentów Libertas
airlaw.pl

Konkurs 2013

Tematy prac konkursowych:
1. Prawa pasażera w świetle regulacji prawa międzynarodowego.
2. Ubezpieczenia użytkowników statków powietrznych i ośrodków kształcenia lotniczego.
3. Prawno-międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa żeglugi powietrznej.
4. Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych cywilnych i państwowych statków powietrznych.
5. Prawna regulacja wprowadzania na rynek produktów lotniczych.
6. Rozwój przemysłu lotniczego w Polsce.