Konferencja 2014

Logo i nazwa

 

II Ogólnopolska Konferencja „Air Law and Technology. Nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych”, która odbyła się w dniach 3 – 4 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie. Projekt ten cieszył się sporym zainteresowaniem wśród praktyków jak i teoretyków prawa, studentów oraz pasjonatów lotnictwa.

W Konferencji uczestniczyli m.in:

-prof. zw. dr hab Leonard Łukaszuk
-prof. n. dr hab. Elżbieta Dynia
-prof. n. dr hab. inż. Romana Śliwa
-prof. n. dr hab. Andrzej Tomczyk
-prof. n. dr hab. Mariusz Załucki
-prof. n. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner
-płk rez. dr inż. pil. Marek Telesfor Markiewicz
-dr inż. Robert Konieczka
-dr Agnieszka Kunert-Diallo
-dr Anna Konert
-dr Tomasz Balcerzak
-dr Marcin Ożóg
-mgr inż. Zbigniew Mączka
-mgr Jakub Sznajder

Pobierz: Program Konferencji 2014

Pobierz: Plakat Konferencji 2014

 

Partner strategiczny Konferencji:

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

Partnerzy:

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder
PZL Mielec A Sikorsky Company
Podkarpackie Przestrzeń Otwarta
Stowarzyszenie Konsumentów Libertas
THB

 

Konkurs: 

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji przeprowadzono konkurs przeznaczony dla studentów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce zainteresowanych problematyką z zakresu prawa lotniczego. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i opracowaniu referatu związanego z problematyką wybranego panelu tematycznego Konferencji. Nagrodą w konkursie było wystąpienie podczas Konferencji, możliwość publikacji referatu w monografii oraz płatne praktyki w Kancelarii Noerr w Warszawie.

Tematyka wystąpień:

1. Nowe wyzwania dla Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO);
2. Prawa pasażera w aspekcie regulacji międzynarodowych;
3. Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej w świetle prawa międzynarodowego;
4. Odpowiedzialność cywilnoprawna dowódców statków powietrznych;
5. Prawo własności intelektualnej w branży lotniczej;
6. Ochrona patentowa wynalazków lotniczych;
7. Licencjonowanie personelu w świetle nowych regulacji prawnych;
8. Rozporządzanie przestrzenią powietrzną w kontekście rosnącej liczby nietypowych statków powietrznych.