Konferencja 2016

 

PiM2016plakat

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów, ma zaszczyt zaprosić
do udziału w Konferencji Prawno – Medycznej, która odbędzie się w dniach 1-2 marca 2016 roku.

 

To dwudniowe spotkanie zgromadzi wielu znakomitych prelegentów świata medycyny i prawa. Zaprezentują oni swoje stanowiska, jak również wymienią swoje poglądy w zakresie prawa międzynarodowego, unijnego, karego, ale także praw pacjentów, odpowiedzialności lekarzy
oraz poszanowania ludzkiej godności i intymności.

 

Wstępem do Głównej Konferencji będzie „Panel Przedkonferencyjny” który rozpocznie się
1 marca o godzinie 16:00 w Auli 167 Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Budynek A0) przy ul. Stanisława Pigonia 1. Poruszy on następujące zagadnienia:

  • klauzuli sumienia w zawodzie lekarza;
  • kwestii prawnych przy udostepnieniu dokumentacji medycznej;
  • praw pacjenta do świadczeń w Unii Europejskiej;
  • praw pacjenta do poszanowania intymności i godności osobistej;

Wnioski wyciągnięte z omówienia wyżej wymienionych zagadnień będą doskonałą okazją do kontynuacji dyskusji podczas Głównej Konferencji, która odbędzie się 2 marca 2016 roku w Dużej Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Budynek A0) przy ul. Stanisława Pigonia 1.

 

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00 od rejestracji uczestników i będzie podzielona na trzy panele tematyczne:

  • wykonywanie zawodu i odpowiedzialność zawodowa lekarza;
  • prawo do świadczeń;
  • prawo farmaceutyczne oraz refundacja leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

 

Więcej informacji o Konferencji Prawno – Medycznej znajdą Państwo na stronie Konferencji
oraz na wydarzeniu na Facebooku

 

Udział w wydarzeniu będzie potwierdzony certyfikatem.