Nasza działalność

NASZA WIZJA:

„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje godność ludzką i różnorodność kulturową”

NASZE CELE:
• dążenie do stworzenia sprawiedliwego świata, gdzie respektowane będą godność człowieka i zróżnicowanie kulturowe,
• wspieranie systemu edukacyjnego, ułatwianie wzajemnego zrozumienia i promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników,
• umożliwianie studentom prawa i młodym prawnikom poznania innych kultur oraz systemów prawnych w duchu konstruktywnego dialogu i współpracy naukowej,
• kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową,
• podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników,
• inspirowanie studentów prawa i młodych prawników do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa.