Działalność Naukowa

 

Działalność Naukowa (z ang. Academic Activities), podkreśla edukacyjny charakter Stowarzyszenia. Działalność sekcji dostarcza studentom prawa i młodym prawnikom informacji o innych kulturach prawnych, dając jednocześnie możliwość podejmowania dyskusji w duchu dialogu i naukowej współpracy. Podejmowane w ramach Działalności Naukowej inicjatywy umożliwiają ciągłe wzbogacenie wiedzy zdobywanej w trakcie studiów oraz podnoszenie kwalifikacji praktycznych poprzez wykłady, spotkania, warsztaty, dyskusje oraz konkursy. Projekty realizowane w obrębie Działalności Naukowej cieszą się wsparciem licznych przedstawicieli środowisk prawniczych, którzy chętnie angażują się w podejmowane inicjatywy.

Członkowie sekcji mają możliwość nawiązywania ciekawych często unikatowych kontaktów, uczą się organizacji czasu oraz pracy poprzez planowanie i zarządzanie projektami. Działalność Naukowa daje możliwość realizacji własnych pomysłów i rozwijania nawet najbardziej nietypowych zainteresowań związanych z prawem.

Nasze projekty lokalne to m.in.:

  • Dni Edukacji Prawniczej (DEP) – trzydniowy, ogólnopolski projekt odbywający się cyklicznie, w listopadzie. DEP ma na celu w głównej mierze ukazanie perspektyw, jakie otwierają się przed absolwentami studiów prawniczych, poprzez liczne warsztaty i spotkania studenci mają szansę zdobycia i rozwijanie umiejętności potrzebnych w czasie nauki, jak również w przyszłej pracy zawodowej. W ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowanie są spotkania, dyskusje, warsztaty, prezentacje zawodów prawniczych, firm prawniczych i konsultingowych. Więcej na: http://dep.elsa.org.pl/
  • Lokalny Konkurs Krasomówczy (LKK) – to eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Konkurs polega na przygotowaniu (na podstawie wcześniej wylosowanego kazusu) i przedstawieniu przez uczestników mowy końcowej jednej ze stron w procesie cywilnym bądź karnym. Ich wypowiedzi ocenia profesjonalne Jury składające się z najznamienitszych osobistości lokalnego świata prawniczego.
  • Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego (LKPR) – jest to projekt organizowany dla studentów II roku prawa. Konkurs pozwala sprawdzić w jakim stopniu opanowali jeden z najstarszych i najlepszych systemów prawa. Studenci prezentują swoją wiedzę przed Jury składającym się z najlepszych romanistów.
  • Prawnicza Akademia Filmowa (PAF) – projekt polegający na projekcji filmu tematycznie powiązanego z prawem, która połączona jest z dyskusją dotyczącą kwestii poruszanych w filmie. Biorą w niej udział, oprócz studentów, także zaproszeni goście reprezentujący środowiska prawnicze i około prawnicze.
  • Wokanda – jest to cykliczne przedsięwzięcie edukacyjne pozwalające skonfrontować studentom prawa teoretyczną wiedzę zdobytą podczas studiów z praktyką sądową. Uczestniczą oni, w charakterze publiczności,  w najciekawszych sprawach sądowych i mogą liczyć na fachowy komentarz sędziów.
  • Wyjścia/Wizyty – Działalność Naukowa zajmuje się także organizacją wyjść do różnych instytucji związanych z funkcjonowaniem prawa, np. Laboratorium Kryminalistyczne, Zakład Karny, Zakład Medycyny Sądowej (wyjścia na sekcję zwłok), itp.
  • Warsztaty – dotyczą różnorodnej tematyki, np. sporządzania pism procesowych, glos czy artykułów do czasopism prawniczych. Warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowych lub przedstawicieli zawodów prawniczych.

Chcesz wiedzieć więcej o pracy sekcji? Masz pomysł na ciekawy projekt? Chciałbyś zostać członkiem Działalności Naukowej i realizować swoje pomysły? Skontaktuj się z nami!

 

Aleksandra Szczepaniak
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Rzeszów
tel.: (48) 530 223 661
e-mail: vpaa@rzeszow.elsa.org.pl
FB: https://www.facebook.com/olaszc