Lokalny Konkurs z Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

 

Dnia 22 stycznia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się Finał II Lokalnego Konkursu z Historii Doktryn Politycznych i Prawnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap (eliminacje) polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru; II etap (finał) przebiega w formie debaty oksfordzkiej. Do Finału  zakwalifikowało się dwunastu studentów I roku prawa.

Po wysłuchaniu debat, zwycięskie drużyny wyłoniło Jury w składzie:
– dr Marcin Niemczyk Przewodniczący Jury Konkursu, Kierownik Zakładu Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych
– dr hab. prof. UR Monika Klejnowska Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
– dr Grzegorz Maroń Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydział Prawa i Administracji

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!