Lokalny Konkurs z Prawa Rzymskiego

 

Dnia 21 stycznia 2015 r. odbył się Finał III Lokalnego Konkursu z Prawa Rzymskiego. Do Finału po napisaniu testu zakwalifikowało się sześcioro studentów II roku prawa, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Po odpowiedziach na wylosowane zestawy pytań oraz ocenie Jury wyłoniono I, II i III miejsce.

Finalistów oceniało Jury w składzie:
– dr hab. prof. UR Renata Świrgoń—Skok Przewodnicząca Jury Konkursu,
Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Rzymskiego
dr Paweł Majka Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i studentów
– dr Elżbieta Ejankowska Zakład Prawa Cywilnego i Rzymskiego

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!