Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych

 

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych (ODPP) to projekt odbywający się w tym samym terminie w 16 ośrodkach akademickich w całej Polsce, stworzony w odpowiedzi na zainteresowanie studentów praktyczną stroną zawodów prawniczych.

Na ODPP składa się szereg szkoleń oraz warsztatów ukierunkowanych na doskonalenie możliwości zawodowych studentów prawa i młodych prawników, możliwość spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych, prezentacje potencjalnych pracodawców oraz wiele interesujących prelekcji.

Projekt ma na celu ułatwienie startu młodym adeptom prawa, pokazanie różnorodnej ścieżki kariery po studiach prawniczych oraz promocję samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego.

Śledź nas: Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych